Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

zupazogorkiem
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaeternia eternia

May 21 2015

8189 0b55
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
zupazogorkiem
7571 ef4e
Reposted fromAng3ll Ang3ll viablackandwhite blackandwhite

May 20 2015

6378 854c 500
Reposted fromshadowlibrarian shadowlibrarian viarooo rooo

April 09 2015

zupazogorkiem
Najrzadsza umiejętność to złoszczenie się na właściwą osobę, we właściwym stopniu i właściwym momencie, we właściwym celu i we właściwy sposób.
— Arystoteles
Reposted fromrestlessmind restlessmind viaderida derida
zupazogorkiem
3148 f2fa 500
Reposted fromvaporous vaporous viaderida derida

April 04 2015

zupazogorkiem
1371 3851 500
Reposted fromMamba Mamba viaonehitonekiss onehitonekiss

February 24 2015

zupazogorkiem
4702 306f 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viarol rol
zupazogorkiem
5304 0c5c
Reposted fromrol rol
zupazogorkiem
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viarol rol
zupazogorkiem

ZAMKNIJ NAWIAS

zawsze łatwo
ci przechodziłam
łatwo przechodziłam ci
przez palce

lubię patrzeć przez twoje palce
palce dają cień nadziei
że to jednak
mnie chcesz mieć
pod ręką

— gdzieś z fejsbuka
Reposted fromxclovelyx xclovelyx
zupazogorkiem
0476 eb86 500
Reposted fromswissfondue swissfondue

February 23 2015

zupazogorkiem
0891 6b0e
Reposted fromlejibet lejibet

February 04 2015

4673 28b8
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba

January 29 2015

0442 2b42
Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba

January 27 2015

1824 997a 500
Reposted fromhybr1s hybr1s
zupazogorkiem
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem przychodzi ktoś i pyta: "jak się dziś czujesz?" I zaraz okazuje się, że okropnie...
— Kubuś Puchatek
Reposted fromkoniecswiata koniecswiata
zupazogorkiem
3377 9643
Reposted frombadgyal badgyal

January 26 2015

1483 f0ae

coelasquid:

Lovely.

Reposted fromIllhaveasalute Illhaveasalute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl