Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

zupazogorkiem
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
zupazogorkiem
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viafreeway freeway

January 12 2020

zupazogorkiem
ludzi można podzielić na takich którzy usiądą z Tobą na krawężniku.
i takich którzy nie.
Reposted fromonehitonekiss onehitonekiss
zupazogorkiem
6028 b882
Reposted fromtichga tichga viaonehitonekiss onehitonekiss
zupazogorkiem
7434 63c6 500
Reposted fromfeegloo feegloo vialaj laj
zupazogorkiem
4104 298c 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko vialaj laj
zupazogorkiem
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
zupazogorkiem

December 18 2019

zupazogorkiem
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik viapalesoap palesoap
zupazogorkiem
7614 228c
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viapalesoap palesoap
zupazogorkiem
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako viapalesoap palesoap

December 08 2019

zupazogorkiem
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viaOverseerSkretu OverseerSkretu
zupazogorkiem
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
zupazogorkiem
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska

September 03 2019

zupazogorkiem
6827 74d9 500
zupazogorkiem
3130 c0ae 500
Reposted fromfungi fungi viaJaanis93 Jaanis93

July 22 2019

zupazogorkiem
2383 9530 500
Reposted fromsavatage savatage viaOverseerSkretu OverseerSkretu
zupazogorkiem
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viaOverseerSkretu OverseerSkretu
zupazogorkiem
5260 c197 500
zupazogorkiem
3256 fb61
Reposted fromyikes yikes viaOverseerSkretu OverseerSkretu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl