Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

zupazogorkiem
6365 d9a1 500
Reposted fromLunarr Lunarr viairmelin irmelin
zupazogorkiem
5455 b1ab 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
zupazogorkiem
1846 f022 500
Reposted fromArtus Artus viaOverseerSkretu OverseerSkretu
zupazogorkiem
zupazogorkiem
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viaEldharjarr Eldharjarr
zupazogorkiem

April 18 2020

zupazogorkiem
4899 1f95

April 17 2020

zupazogorkiem
"Ciemność nie jest problemem. Problemem jest samotność w ciemności".

Ilona Wiśniewska "Białe. Zimna wyspa Spitsbergen"

April 15 2020

zupazogorkiem
Wiem, że sobie poradzisz. Ja po prostu bardzo chciałbym poradzić sobie z Tobą... 
— dawnotemu
Reposted fromderida derida
zupazogorkiem
Ludzie uzależnieni od papierosów tak naprawdę uzależnili się od chwili przerwy...
— derida
Reposted fromderida derida
zupazogorkiem
2991 97b4 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaEldharjarr Eldharjarr
zupazogorkiem
7957 c351
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaEldharjarr Eldharjarr
zupazogorkiem
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"

- Władysław Broniewski - "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viamalenka malenka
zupazogorkiem

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viamalenka malenka
zupazogorkiem
Związek z samotnością jest takim samym związkiem, jak wszystkie inne. Jak międzyludzkie relcje. Zdarzają się momenty, w których ma się dość. Zdarzają się kryzysy, żądające rozstania. Wypominanie- "i wtedy, widzisz, spadałem w dół, a ty, samotności, zdecydowanie mi wtedy nie pomagałaś!". W związku z samotnością zdarza się i zazdrość o momenty czułości, bliskości. 
Ale związek z samotnością ma chwile piękne. Strzępki zachwytu, który można zachować tylko dla siebie. Rozrzucanie brudnej bielizny po domu. Motywowanie siebie dla samego siebie. Poczucie innego rodzaju wolności. Planowanie kolejnego wyjazdy w nieznane bez jakiejkolwiek konsultacji. Samowystarczalność. Dużo czasu na rozmowy z samym sobą. 
Mój związek z samotnością trwa od wielu lat, przerywny kilkoma życiorysami, które złączyły się z moim na dłużej lub krócej. Ale zawsze wracałem do tej jednej. Samotności. I może czas zaakceptować, że to jest właśnie moja życiowa partnerka. Trudna, wymagająca,ale cichnąca pokornie w momencie, gdy ja doznaję mniej lub bardziej przypadkowych uniesień z innymi ludźmi. Seksulnych czy intelektualnych. W sypialniach i podczas wspólnie spędzanego z kimś, w ten czy inny sposób, czasu. W współdzielonym z innymi istotami śmiechu, smutku czy dzielonej myśli. Ona się z tym godzi i czeka na mnie. Jest jak Penelopa w Itace. 
Samotność, w której się dobrze czuję przez większość czasu. Choć miewam przecież przy niej kryzysy. O,  jakże ogromne! Przy samotności przeżywam załamania, jak przy strudzonej partnerce. Przy samotności, której  za fakt bycia ze mną robię karczemne awantury, na którą klnę, w którą rzucam wszystkim, co mi wpadnie w ręce.  Ale samotność, ostatecznie jest czymś znanym, pięknym. Jest tą, która pozwala mi być mną. Która nie żąda poklasku, jest cierpliwa, czasem jest pustką, która otula czule, wbrew pozorom. Wchłania mnie, wymga, ale jest wierną. Jest tą, w której odnajduję sam siebie. Własną nicość, którą uczę się akceptować. 
Może nie jestem na nią skazany. Może ja po prostu ją rozsądnie wybrałem. 
Reposted fromhrafn hrafn via0 0
zupazogorkiem
Otwarte serce jest akceptujące, nie oceniające.
— Małgorzata Braunek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
zupazogorkiem
8806 2cbd 500
Julian Tuwim
Reposted fromhrafn hrafn via0 0
zupazogorkiem
Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabarszczowa barszczowa
zupazogorkiem
5509 d11b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
zupazogorkiem
1192 dd43 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viacrazydunky crazydunky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...